Význam zinku pre plodnosť mužov

Význam zinku pre plodnosť mužov

Správne fungujúci reprodukčný systém muža obsahuje vysoké koncentrácie zinku. Aj mierny nedostatok tohto prvku počas dlhšieho obdobia môže spôsobiť vážne sexuálne poruchy. Hlavné riziká sú:

  • nízka hladina hormónu testosterón
  • znížené libido
  • nezrelé spermie
  • poškodenie chromozómov spermií

Čo spôsobuje neplodnosť?

Príčin neplodnosti alebo zníženej plodnosti je mnoho, vrátane tých geneticky daných, ale väčšinou sú potenciované negatívnymi faktormi, ktoré so sebou prináša životný štýl. V minulosti sa venovalo málo pozornosti potenciálnym vplyvom životného štýlu a nedostatkom v stravovaní na plodnosť ako takú. So súčasným nárastom metabolických ochorení vzrástol záujem o molekulárne mechanizmy, ktoré ovplyvňujú plodnosť jednotlivca.

Reprodukčné zdravie a zinok

Dobrým priateľom reprodukčného zdravia je zinok. Bez zinku sa bunky nemôžu správne deliť, hladina estrogénov a progesterónu nemôže byť v rovnováhe a rozmnožovací systém nemôže byť plne funkčný.

Zdielaj tento článok: