Oplodnenie

V snahe o počatie potomka sa okrem vhodného obdobia (plodné dni) berú do úvahy aj sexuálne polohy. Najlepšie sexuálne polohy pre počatie Neexistujú štúdie, ktoré by vierohodne
Termín „reprodukčné zdravie a reprodukčné práva ľudí“ boli po zložitých a emotívnych diskusiách definované na Káhirskej konferencii OSN takto: "Reprodukčné zdravie je stav úplnej
Reprodukčné zdravie zahŕňa aj ľudskú schopnosť mať uspokojenie prinášajúci sexuálny život. Zdravý sexuálny život Dobrý sexuálny život má základ v zdravom sexuálnom živote. A
Zinok má na mužský organizmus špecifické účinky, vďaka ktorým sa pánom oplatí starostlivo strážiť jeho optimálny príjem. Výskumy amerických vedcov ukazujú, že nízka hladina zinku v