Zhoršenie zraku a nedostatok zinku

Dieťa s poruchou zraku u očného lekára, Zhoršenie, poruchy zraku a nedostatok zinku.Zinok v jedle a strave.

Zhoršovaním zraku trpí v súčasnosti množstvo ľudí. Možno Vás prekvapí fakt, akú dôležitú úlohu v tomto probléme zohráva zinok.

Obsah článku

 

Ako zinok súvisí s poruchami zraku?

Stopový prvok zinok sa vyskytuje skoro vo všetkých orgánoch nášho organizmu. Najväčšiu koncentráciu má v hormóne inzulín. Zinok tvorí jadro inzulínovej molekuly. Poruchy tohto mechanizmu spôsobujú jednu z najčastejších chorôb cukrovku, ktorá býva spojená so slepotou. Najväčší počet oslepnutí ročne je spojený práve s cukrovkou. Je to preto, lebo zinok sa nachádza vo vysokej koncentrácii aj v očných tkanivách a významne sa podieľa na prenose fotochemických reakcií do nervového systému (čo je znakom, že vidíme). Pri zníženej hladine zinku v organizme, ktorá je narušená poruchami metabolizmu zinku v pankrease, dochádza aj k poruchám zraku.

Prečo máme málo zinku v tele?

Okrem genetických predispozícií spočíva problém s nedostatkom zinku v našom organizme práve v strave, ktorú konzumujeme. Poľnohospodári využívajú priemyselné hnojivá, ktoré nedokážu nahradiť nevyhnutné minerály, a takto vypestované plodiny si nedokážu vytiahnuť dostatok živín z pôdy. Využívanie tohto typu hnojív dokáže za jedno desaťročie odstrániť takmer všetok zinok z pôdy. Zhoršené životné prostredie a priemyselné spracovanie potravín má za následok, že človek prostredníctvom stravy nedokáže prijať dostatočné množstvo zinku a musí ho dopĺňať špeciálnymi prípravkami.

Ako si zinok doplníme?

Aby bol zinok prijatý v množstve účinnom pre liečbu, pred výživovými doplnkami uprednostnite lieky, ktorý obsahujú garantovanú koncentráciu zinku a sú tak účinnejšou voľbou pri problémoch s jeho nedostatkom v organizme. Okrem obsahu zinku je však veľmi dôležitý aj nosič, ktorý pomôže organizmu absorbovať zinok v čo najväčšej miere. Veľmi dobrou voľbou je kyselina orotová, ktorá je prírodného pôvodu a efektívne zvyšuje vstrebávanie zinku zo zažívacieho traktu, čím zintenzívňuje jeho účinok na organizmus.

Zdielaj tento článok: